möhürlətmək

möhürlətmək
icb.
1. Hər hansı sənədi təsdiq etdirmək üçün ona möhür basdırmaq, möhür vurdurmaq. Çıxarışı möhürlətmək. Etibarnaməni möhürlətmək.
2. Bir şeyin müəyyən vaxt bağlı qalması üçün ağzına möhür vurdurmaq, möhür basdırmaq. Kassanı möhürlətmək. – <Səttar xan> Təbrizdə yüzlərlə tacirin hücrəsini və anbarını möhürlətdi. M. S. O..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • möhürləmə — «Möhürləmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • möhürlənmə — «Möhürlənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • möhürlətmə — «Möhürlətmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • möhürləmək — f. 1. Hər hansı sənədi təsdiq etmək üçün ona möhür basmaq, möhür vurmaq. Arayışı möhürləmək. Vəkalətnaməni möhürləmək. Diplomu möhürləmək. 2. Bir şeyin müəyyən vaxt bağlı qalması üçün ağzına möhür vurmaq, möhür basmaq. Qapını möhürləmək. Zərfi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • möhürlənmək — məch. 1. Möhür basılmaq, möhür vurulmaq. Attestat möhürləndi. Protokol möhürləndi. – Üç kağız yazdılar, möhürləndi. Qant.. 2. Bir şeyin müəyyən vaxt bağlı qalmağı üçün ağzına möhür vurulmaq, möhür basılmaq. <Daşdəmir:> İkinci təklif budur… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • möhürlənmiş — f. sif. Möhür vurulmuş, möhür basılmış; möhürlü. Qubernator əlini uzadıb, dörd tərəfi surğucla möhürlənmiş bir paket çıxartdı. M. S. O.. Tez açdılar o qutunun; Möhürlənmiş qapağını. M. D …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təxtim — ə. möhürləmə, möhür basma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • möhrbənd — f. möhürlənmiş, möhürlənib bağlanmış (məktub və s. haqqında) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • möhürlü — sif. 1. Üzərində möhür olan, möhür vurulmuş, möhürlənmiş, möhürlə təsdiq edilmiş, möhrü olan. <Həsən paşa> hamı əhvalatdan hali olandan sonra çıxardıb xotkarın möhürlü naməsini <məclis əhlinə> oxudu. «Koroğlu». . . Qoca öz sonbeşiyi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • surğuc — is. Asanlıqla əriyən və tez bərkiyən rəngli bərk qatran (və ya mum) (konvertləri möhürləmək, şüşələrin ağzını bərkitmək üçün işlədilir). Qubernator əlini uzadıb dörd tərəfi surğucla möhürlənmiş (f. sif.) bir paket çıxartdı. M. S. O.. Katib güclə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”